Zgoda uczestnika

Zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych o stanie zdrowia

W celu prawidłowego wykonania umowy uczestnictwa w warsztatach porozumiewania się ze zwierzętami oraz dbałości o stan zdrowia i komfort Uczestników – Administrator danych – Fundacja JEDNO z siedzibą ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000970508, NIP 8421787993

przetwarza dane osobowe Uczestników, lecz aby zapewnić zgodność z RODO, wymagana jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w tym informacji o stanie zdrowia (art. 6 list a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO).

Podanie danych o stanie zdrowia jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z wybranej przez Państwa usługi Administratora (uczestniczenie w warsztatach porozumiewania się ze zwierzętami).

Dane te będą przetwarzane przez czas korzystania przez Uczestnika z usług Administratora, z którymi wiąże się konieczność wypełnienia informacji o stanie zdrowia, a następnie na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f oraz art. 9 ust. 2 lit f RODO) polegającego na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami przez 3 lata od realizacji usługi, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie z ustawą z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny.

Wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Od momenty cofnięcia zgody Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych na podstawie zgody i nie będzie miał możliwości świadczenia usług, dla których przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest niezbędne.

Pełną informację RODO o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w Polityce prywatności (link).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia w celu świadczenia usługi przez Fundacja JEDNO z siedzibą ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000970508, NIP 8421787993.