FUNDACJA JEDNO

Nasza Fundacja powstała z głębokiej potrzeby połączenia świata ludzi, zwierząt i przyrody w JEDNO. Jako istoty czujące, możemy się wzajemnie wspierać w poszerzeniu świadomości na temat dobrostanu na wszystkich płaszczyznach Naszego istnienia.

Fundacja

Nasza Fundacja powstała z głębokiej potrzeby połączenia świata ludzi, zwierząt i przyrody w JEDNO. Jako istoty czujące, możemy się wzajemnie wspierać w poszerzeniu świadomości na temat dobrostanu na wszystkich płaszczyznach Naszego istnienia.

Celem fundacji jest:

 1. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
 2. Działalność kulturalna.
 3. Ochrona środowiska.
 4. Dobroczynność.
 5. Ochrona zdrowia i pomocy społecznej.

Fundacja realizuje swoje cele miedzyinnymi poprzez:

 1.   Edukację społeczeństwa poprzez poszerzanie świadomości dotyczącej dobrostanu fizycznego, umysłowego i duchowego świata ludzi, zwierząt i przyrody.
 2. Organizacje warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, tworzenie publikacji oraz materiałów audiowizualnych dotyczących poszerzania świadomości na temat dobrostanu fizycznego, umysłowego i duchowego świata ludzi, zwierząt i przyrody.
 3. Organizowanie, finansowanie oraz promowanie wydarzeń, inwestycji, kampanii i badań na temat duchowego wymiaru świata człowieka, zwierząt i przyrody.
 4.  Propagowanie telepatii jako uniwersalnego sposobu na wzajemne porozumiewanie się świata ludzi, zwierząt i przyrody poprzez organizacje wydarzeń, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów, tworzenie publikacji oraz materiałów audiowizualnych.
 5. Tworzenie miejsc integracyjnych propagujących ideę „raju na ziemi” dla świata ludzi, zwierząt i przyrody.
 6. Propagowanie terapii naturalnych oraz metod paramedycznych jako wsparcie holistycznego dobrostanu dla świata ludzi, zwierząt i przyrody.