FUNDACJA JEDNO

Nasza Fundacja powstała z głębokiej potrzeby połączenia świata ludzi, zwierząt i przyrody w JEDNO. Wierzymy, że jako istoty czujące możemy się wzajemnie wspierać  na wszystkich płaszczyznach Naszego istnienia.

Fundacja

Celem fundacji jest:

  1. Działalność oświatowa.
  2. Działalność kulturalna.
  3. Ochrona środowiska.
  4. Dobroczynność.
  5. Ochrona zdrowia i pomocy społecznej.

Jak realizujemy te cele?:

  1. Zabieramy Was w  głębokie doświadczenia i niezapomniane przeżycia, które zmieniają percepcję postrzegania siebie i otaczającego Nas świata.
  2. Propagujemy język telepatii jako uniwersalny sposób na wzajemne porozumiewanie się świata ludzi, zwierząt i przyrody.
  3. Organizujemy warsztaty, webinary, spotkania. Jesteśmy dla siebie.
  4. Tworzymy miejsca integracyjne propagujące ideę „raju na ziemi” dla świata ludzi, zwierząt i przyrody.
  5. Propagujemy terapie naturalne oraz metody paramedyczne, dzięki którym Wszyscy mamy się lepiej.