Fundacja

Fundacja Nasza Fundacja powstała z głębokiej potrzeby połączenia świata ludzi, zwierząt i przyrody w JEDNO. Jako istoty czujące, możemy się wzajemnie wspierać w poszerzeniu świadomości na temat dobrostanu na wszystkich płaszczyznach Naszego istnienia. Celem fundacji jest: Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów. Działalność kulturalna. Ochrona środowiska. Dobroczynność. Ochrona zdrowia i pomocy społecznej. … Czytaj dalej Fundacja